Lotsar dig genom en komplex verklighet
Med djup kompetens och starkt engagemang hjälper KPMG både små och stora bolag och föreningar genom en komplex verklighet. De erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning och har mycket stor förmåga att möta och vara problemlösare för och till sina kunder.
KPMG är en av de stora byråerna i Sverige med kontor på närmare 60 platser och snart 2 000 anställda. Det är en gemensam verksamhet där grunden lades då en av de första auktoriserade revisorerna i landet, Lars Ture Bohlin, startade Bohlins revisionsbyrå 1923 i Stockholm. Namnet KPMG kommer sig av att en federation av byråer runt om i världen slog sig samman under en gemensam hatt för att utveckla en revisionsmetodik så att alla medarbetare arbetar med samma metodik, med samma hjälpmedel och med samma struktur runt om i världen. I Karlshamn etablerades KPMG 1990.
- Även här i Karlshamn reviderar vi större koncerner med utländska dotterbolag och då har vi tillgång till all kompetens inom hela KPMG, säger Bengt Månsson, delägare i KPMG och ansvarig för lokalkontoret här i Karlshamn.

Bengt har varit auktoriserad revisor sedan 1987, både som anställd och som delägare i KPMG. Han berättar att KPMG även har ett kontor i Olofström som sorterar under Karlshamn. Idag har kontoret nio anställda och har behov av fler då man fortsätter att expandera. Kontoret har en otroligt hög servicegrad till sina kunder. Inom KPMG har man tillgång till många specialister och man kan erbjuda en mängd olika tjänster. En stora del av verksamheten består av revision och man reviderar allt ifrån stora koncerner som omsätter närmare en och en halv miljard ner till små enmans företag. Klienter kan även bli erbjudna skatterådgivning samt företagsvärderingar där man går in och granskar ett företag på uppdrag av en köpare eller en säljare. Inom KPMG finns världsledande kompetens inom finansiell och kommersiell rådgivning och riskhantering.
- Vi har inte långt till expertkunskap då vi behöver den. Det är dock viktigt att hålla isär vad som är konsultverksamhet och vad som är revision, säger Bengt.


Här i Karlshamn har KPMG även större ekonomiska föreningar som klienter, något som Bengt tycker är spännande. Han berättar också att relationen mellan revisorn och klienten ofta är personrelaterad och handlar om ömsesidigt förtroende. Många gånger handlar det om mer än själva revisionen.
- Om en klient har ett problem kan han eller hon behöva ett bollplank eller en axel och det är vi också till för, säger Bengt.
Bengt tycker det är det viktigt att utveckla sina medarbetare och sig själv samt hålla flaggan i topp för KMG både centralt här i Karlshamn och runt om i närområdet. Arbetet som revisor tycker Bengt är väldigt fascinerande och om han skulle välja ett yrke i dag skulle det bli revisor igen.
- Det händer saker hela tiden och jag träffar så många företagare som alla är entreprenörer och det är en ära att få ge dem professionell hjälp, säger han.

KPMG

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0454-180 30


Email:
bengt.mansson@kpmg.se

Hemsida:
www.kpmg.se

Adress:
KPMG
Ågatan 4
37436 Karlshamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN